Xshell软件最新免费版本获取

      发布在:个人笔记      评论:0 条评论

XShell是一款高效专业的实用型SSH客户端,免费版本获取链接:

https://www.netsarang.com/zh/free-for-home-school/

通过如下图所示:

xshell

最后在邮箱里获取下载链接

相关文章
热门推荐